^Powrót na górę

Witamy

Biblioteka

Oferta

Programy

Projekty

Książki nowe

Widłak Wojciech - "Marta i zagadkowy pojazd"

Kolejna przygoda Marty z Ib. Tym razem dziewczynka odkrywa tajemniczy pojazd w pracowni wujka naukowca…

Składam słowa, pierwszy poziom serii „Czytam sobie”, to wspaniały początek nauki czytania. Proste i zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami i przy użyciu 23 podstawowych głosek. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron ramki służą do ćwiczenia głoskowania. Wysokiej klasy kolorowe ilustracje są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków.  

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

XVI Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

 

 

XVI Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

 

Pasym: godz.18.00 (soboty)

 

29.06.2013 – Waldemar Krawiec (Zabrze -Polska) – organy

Marcin Zieliński (Olsztyn-Polska) - akordeon

 

6.07.2013 – Prof. Piotr Grajter (Łodź-Polska) - organy

 

13.07.2013 - Fabrice Pitrois (Narbonne-Francja) – organy

Rafał Krzysztof Wieczyński (Szczytno – Polska) - gitara

 

20.07.2013 – Petra Müller (Hamburg-RFN) – organy

Chór Elbkantorei Hamburg (RFN)

 

27.07.2013 - Prof. Dr Hab. Roman Perucki (Gdańsk-Polska) – organy

Maria Perucka (Gdańsk-Polska) – skrzypce

Danuta Dulska – Mossakowska (Hannover-RFN) - sopran

 

03.08.2013 – Adam Roszkowski (Polska) - skrzypce

- Jan Roszkowski (Polska) - wiolonczela

- Klaudia Camilla Twardzik (Pasym-Polska) - organy

 

10.08.2013 – Dr Hab. Wacław Golonka (Kraków-Polska) – organy

Dr Marcin Wolak (Kraków-Polska) – basbaryton

 

 

Dźwierzuty: godz.18.00 (niedziele)

 

07.07.2013 - Prof. Elżbieta Karolak (Poznań-Polska) – organy

Maria Kominek (Warszawa-Polska) - skrzypce

 

14.07.2013 - Prof. Frédéric Ledroit (Charente-Francja) - organy

 

28.07 2013 - Dan Lönnqvist (Jakobstad-Finlandia) – organy

Dr Hab. Urszula Mizia (Bielsko-Biała-Polska) - wiolonczela

 

04.08.2013 – Anna Osińska (Gdańsk-Polska) - organy

Gdański Kwartet Smyczkowy (Polska):

Łukasz Perucki - I skrzypce

Joanna Aksnowicz - II skrzypce

Michał Burdzy – altówka

Izabela Joachimowska – wiolonczela

 

 

29.06.2013, sobota/Sonnabend – godz./um 18.00 Pasym

Waldemar Krawiec – organy

Marcin Zieliński - akordeon

Marcin Zieliński urodził się w 1980 r. w Rudzie Śląskiej. W 1993 r. ukończył PSM I st. w Rudzie Śląskiej, a w 1999 r. Państwowe Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W latach 1999-2004 studiował na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach a klasie dr hab. Marka Andryska. Współpracował z Zespołem Pieśni i Tańca „Silesianie” Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2002-2003), Zespołem Pieśni i Tańca „Warmia” w Olsztynie (2004-2011). Od 2004 r. jest nauczycielem akordeonu w PSM I st. w Szczytnie. Uczestniczył w wielu ogólnopolskich konkursach akordeonowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Bierze udział w wielu koncertach w miastach naszego regionu. Marcin Zieliński dokonał prawykonania utworu kompozytora śląskiego prof. Edwarda Bogusławskiego Adagio e Vivo w Katowicach (2001 r.). W 2010 r. wziął udział w spektaklu „Dzieci Hioba” wystawianym w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie.

Waldemar Krawiec – urodził się w 1964 roku w Kędzierzynie – Koźlu. Naukę gry na organach rozpoczął w Studium Organistowskim przy Kurii Biskupiej w Opolu pod kierunkiem Barbary Ślęczek. Ukończył z wyróżnieniem PSM II stopnia w Zabrzu w klasie organów Łucji Krosny-Widerowej. Następnie studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego. U swego mistrza ukończył również studia podyplomowe. Tematem jego pracy dyplomowej, było przygotowanie do druku Fantazji op. 14 Jana Gawlasa.W czasie studiów pełnił obowiązki organisty w kościele p.w. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach (Dąb), a po studiach przez 7 lat w kościele św. Kamila w Zabrzu. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich poświęconych interpretacji muzyki organowej w Polsce, Niemczech i Belgii, prowadzonych przez wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, N. Danby. W 1994 r. otrzymał wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu za najlepsze wykonanie utworu „Mater dolorosa”. Brał udział w wielu koncertach jako solista i kameralista w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Łotwa, Finlandia). Interesuje się muzyką śląską. W 1996 r. brał udział w koncercie poświęconym 25 rocznicy śmierci śląskiego kompozytora Fritza Lubricha. W 2003 roku już po raz drugi brał udział w Festiwalu Kompozytorów Śląskich w Opolu, gdzie wykonał monograficzne koncerty poświęcone twórczości wrocławskiego organisty i kompozytora Moritza Brosiga. W roku 2000 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład w rozwój kultury w mieście. Z jego inicjatywy zapoczątkowano w 1995 roku koncerty organowe w Zabrzu, które przekształciły się w Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Został dyrektorem artystycznym tego Festiwalu. Prowadzi klasę organów w PSM II st. w Zabrzu. Jest wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Udziela się w pracach redakcyjnych nad wydaniem nowego Chorału „Droga do nieba”. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów.

 

 

 

 

 

 

 

06.07.2013, sobota/Sonnabend - godz./um 18.00 Pasym

 

 

 

Prof. Piotr Grajter - organy

 

 

 

Piotr Grajter urodził się w 1955 r. w Łodzi. Studia muzyczne odbył w Akademii Muzycznej w Łodzi uzyskując dyplom z gry organowej w klasie prof. M. Pietkiewicza (wyróżnienie 1980 r.), teorii muzyki (wyróżnienie 1981 r.), kompozycji w klasie prof. J. Bauera (1984 r.). Studia podyplomowe uzupełniał w latach 1981-1982 w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu u prof. Ernsta Ulricha von Kameke. Uczestniczył również w letnich kursach interpretacji organowej u J. E. Köhlera (Weimar 1978 r.), M. Ślechty (Praga 1979 r.) F. Peetersa (Mechelen 1982 r.). Koncertował w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Mołdawii, Słowacji, Niemczech i Ukrainie, a także w wielu miastach w Polsce. Na jego repertuar koncertowy składają się utwory organowe od baroku po muzykę XX wieku. Zatrudniony na stanowiskach: asystenta (1982r.), adiunkta(1987r.) i profesora (1998 r.) w Akademiach Muzycznych w Łodzi i Bydgoszczy prowadzi wykłady z gry organowej, improwizacji organowej, realizacji basso continuo, literatury organowej i organoznawstwa. W jego klasach ukończyło studia 14 absolwentów (2 wyróżnienia), a trzech zostało laureatami ogólnopolskich konkursów organowych. Jest autorem publikacji związanych z muzyką organową (Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku). W latach 1978-1989 uprawiał też działalność twórczą - utwory organowe, kameralne i orkiestrowe. Od roku 1992 jest kierownikiem artystycznym Inowrocławskiego Festiwalu Organowego oraz konsultantem metodycznym w szkołach muzycznych II stopnia w Łodzi, Inowrocławiu i Częstochowie. Uhonorowany został nagrodami rektorskimi w Łodzi i Bydgoszczy, a także Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 

 

 

 

07.07.2013, niedziela/Sonntag - godz./um 18.00 Dźwierzuty

 

 

 

Prof. Elżbieta Karolak – organy

 

Maria Kominek - skrzypce

 

Elżbieta Karolak ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiegow Poznaniu (klasa organów Romualda Sroczyńskiego) oraz na UAM (chemia). Od 1992r. jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczy też w szkołach muzycznych w Poznaniu. Szczególnie chętnie wykonuje  muzykę dawną na instrumentach z epoki oraz muzykę francuską epoki romantyzmu i współczesną. Bierze udział w międzynarodowym programie wymiany pedagogicznej profesorów wyższych uczelni Erasmus/Socrates. Występowała na większości festiwali organowych w Polsce oraz w innych krajach Europy (Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria,Francja, Hiszpania, Łotwa, Rosja, Litwa) i w Stanach Zjednoczonych. Koncertuje także z córką Magdaleną (obój współczesny i barokowy) i synem Kamilem (skrzypce).

 

Współpracuje z orkiestrą i chórem Państwowej Filharmonii w Poznaniu, z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia i Telewizji "Amadeus". Jest współorganizatorką i jurorem Międzynarodowych Konkursów Organowych im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz pomysłodawcą Koncertów Farnych organizowanych na rzecz renowacji zabytkowych organów F. Ladegasta w poznańskiej farze. Jest też autorką publikacji na temat zabytkowych  organów na Pomorzu i w Wielkopolsce, prowadzi audycje radiowe o muzyce organowej. Dokonała nagrań płytowych na zabytkowych organach w Wielkopolsce ("Ave Maria" na organach Buchholza w Rogoźnie z Marią Pawlaczyk – sopran , "Muzyka organowa kompozytorów poznańskich", "Organy Gryszkiewicza w kościele św. Małgorzaty w Poznaniu", "Utwory patriotyczne F. Nowowiejskiego", "Muzyka na Boże Narodzenie F. Nowowiejskiego", „Ocalić od zapomnienia” - utwory kompozytorów polskich, włoskich i niemieckich XVI-XVIII w., nagranie na instrumencie f-my J. Drozdowicz z Katarzyną Hołysz-mezzosopran i Magdaleną Karolak-obój). Elżbieta Karolak jest kierownikiem muzycznym Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej oraz organizatorem Staromiejskich Koncertów Organowych i Kameralnych w Poznaniu. Pełni też funkcję organistki w poznańskiej kolegiacie farnej. Jej wychowankowie i studenci są laureatami nagród na konkursach krajowych i zagranicznych. Interesuje się literaturą, zwłaszcza poezją (także czynnie).

 

 

 

Maria Kominek urodziła się w Warszawie w 1981 roku. Uczęszczała do warszawskich szkół muzycznych oraz do Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Kontynuowała edukację w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Kopenhadze oraz na licznych kursach mistrzowskich pod kierunkami wybitnych pedagogów w kraju i zagranicą. Gra również na skrzypcach barokowych. Była członkiem orkiestry Sinfonia Varsovia, Duńskiego Radia w Kopenhadze oraz obecnie Ensemble Matheus we Francji. Koncertuje jako solistka oraz kameralistka w Polsce, Danii, Niemczech, Francji oraz innych krajach Europy i świata.

 

 

 

 

 

13.07.2013, sobota/Sonnabend – godz./um 18.00 Pasym

 

 

 

Fabrice Pitrois – organy

 

Rafał Krzysztof Wieczyński – gitara

 

 

 

Fabrice Pitrois urodził się w d'Annecy, gdzie obecnie mieszka. Studiował pod kierunkiem takich pedagogów jak: Louis Robilliard, M-C Alain, Michel Chapius, Gaston Laitaize. Otrzymał dyplomy z najwyższą notą w zakresie muzyki kameralnej, fortepianu oraz organów. Uzyskał ponadto złoty medal Konserwatorium w Lyonie oraz pierwszą nagrodę Konserwatorium w Besancon. Występował jako solista i kameralista. Koncertował w niemal całej Europie. W 1999 r. odbył tournee koncertowe po Azji organizowane przez l' Alliance Francaise. Obecnie jest dyrektorem Szkoły Muzycznej i organistą w kościele w Narbonne koło Pergnan. Czynnie działa w stowarzyszeniu organistów katedralnych oraz w stowarzyszeniu "Renaissance des orgues en Pays Narbonnais". Ukończył Państwowe Regionalne Konserwatorium Muzyczne w Lyonie, zdobywając Złoty Medal w klasie organów Louis’a Robilliard’a. Następnie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Gaston’a Litaize oraz kanadyjskiego organisty Bernard’a Lagacé. Uzyskał też najwyższą notę na dyplomie studiów uzupełniających w klasie Michel’a Chapuis. Jest gościem wielu festiwali organowych i regularnie występuje we Francji, w Szwajcarii, w Niemczech, w Polsce, we Włoszech i nie tylko. W 2002 r. na zaproszenie Alliance Francaise, odbył tournée koncertowe w Azji, grając. w Victoria Hall w Singapurze, w Kuala Lumpour City-Hall w Malezji, Bamboo’s Organ Festival w Manilii oraz podczas inauguracji organów katedry w Sajgonie (Wietnam). Z sukcesami wykonuje muzykę kameralną, koncertując w m.in. w duecie z niemiecką skrzypaczką Marie-Anne Smerd, z sopranistką Johanną Klisowską oraz z Warszawskim Chórem Kameralnym. Fabrice Pitrois jest aktualnie jednym z organistów tytularnych katedry w Narbonne, pełni funkcję v-ce przewodniczącego Stowarzyszenia « Renesans Organów w Narbonne », a także dyrektora artystycznego serii koncertów « Godziny Muzyczne w Katedrze » oraz « Muzyczne Noce w Sigean »

 

 

 

Rafał Krzysztof Wieczyński urodził się w 1996 r. w Olsztynie w rodzinie o tradycjach muzycznych. Grę na fortepianie rozpoczął mając siedem lat. Po ukończeniu edukacji pianistycznej zainteresował się gitarą. W 2013 roku ukończył klasę gitary pod kierunkiem mgr Jarosława Janika w PSM I - go st. im. F. Chopina w Szczytnie. Z powodzeniem uczestniczy w koncertach na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego. W repertuarze młodego gitarzysty znajdują się kompozycje zarówno muzyki poważnej jak i rockowej.

 

 

 

14.07.2013, niedziela/Sonntag - godz./um 18.00 Dźwierzuty

 

 

 

Prof. Frédéric Ledroit – organy

 

 

 

Frédéric Ledroit urodził się w 1968 r. w Angoulême, organista, pianista, kompozytor, posiadacz tytułu Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres przyznawanego przez francuskiego ministra kultury za wybitne zasługi w dziedzinie kultury i sztuki. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów muzycznych (Lyon, Paryż). Koncertuje na całym świecie, w tym wielokrotnie występował w Polsce. Jego koncerty, zadziwiające swą oryginalnością, przyciągają niezliczoną rzeszę publiczności. Frédéric Ledroit jest organistą tytularnym katedry w rodzinnym Angoulême oraz profesorem tamtejszego konserwatorium. Jest założycielem międzynarodowego festiwalu muzyki organowej w Charente. W swoim bogatym dorobku artystycznym posiada nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne (m.in. dla France Musique, FR3 i Mezzo).

 

 

 

20.07.2013, sobota/Sonnabend – godz./um 18.00 Pasym

 

 

 

Petra Müller– organy

 

Chór Elbkantorei Hamburg

 

 

 

Petra Müller urodziła się w Darmstadt. Studiowała Muzykę Kościelną w Wyższej Szkole Muzyki i Sztuki we Frankfurcie nad Menem. Dalsze studia w dziedzinie pedagogiki pianistycznej kontynuowała także we Frankfurcie nad Menem w Dr. Hochs Konserwatorium. Swoją działalność muzyczną rozpoczęła w Groß-Gerau w południowej Hesji, gdzie była Kantorem Dekantu Muzyki Kościelnej. Zaczęła tam organizować cykl koncertów muzyki kameralnej.

 

Od 2004 r. jest Kantorem w Hamburgu-Rissen. Oprócz działalności w Elbkantorei, Kantorei Rissen oraz z chórem młodzieżowym, prowadzi różne zespoły kameralne i zespoły instrumentów dętych. Petra Müller jest cenioną organistką i akompaniatorką. Założyła cykl koncertów Hamburski Singalongs, ostatnie uwieńczone sukcesem przedsięwzięcie, w którym wzięło udział 3000 uczestników.

 

 

 

 

 

Chór Elbkantorei Hamburg został założony w 1951 r. przez ówczesnego Kantora Hansa-Jürgena Baller. Kantorat posiada własną orkiestrę, chór liczący ponad 90 śpiewaków, specjalizujący się w wykonywaniu oratoriów. W jego repertuarze znajdują się dzieła m.in. Johanna Sebastiana Bacha „Oratorium na Boże Narodzenie“ i „Pasja Św. Jana“, Wolfganga Amadeusa Mozarta „Requiem“ , Giacomo Rossiniego „Petite Messe solenelle“, Arthura Honegger „Król Dawid“, Karla Jenkins „Requiem“ i wiele innych. Obecnie chór przygotowuje „Requiem“ Johannes Brahmsa.

 

 

 

Utworzony w 2005 r. Elbkantorei to wyodrębniony z Kantoratu Rissen chór składający się z 40 - 50 śpiewaków. Chór specjalizuje się w wykonywaniu utworów okresu baroku i romantyzmu z towarzyszeniem organów, a-capella. Elbkantorei posiada własnych solistów m.in. Franka Gertich saksofonistę, którzy towarzyszą chórowi i wzbogacają jego repertuar.

 

 

 

 

 

 

 

27.07.2013, sobota/Sonnabend – godz./um 18.00 Pasym

 

 

 

Prof. Dr Hab.Roman Perucki – organy

 

Maria Perucka – skrzypce

 

Danuta Dulska–Mossakowska - sopran

 

 

 

Prof. Roman Perucki ukończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie organów prof. Leona Batora w 1986r. Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych w kraju i za granicą. Od roku 1997 jest profesorem gdańskiej Akademii Muzycznej (w latach 1996-1999 był prorektorem ds. artystycznych) oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku. Jest Dyrektorem Naczelnym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Z jego inicjatywy powstało Gdańskie Centrum Muzyczno – Kongresowe, siedziba filharmonii. Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”, z którym organizuje m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej (jeden z najsłynniejszych w świecie), Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Sweelincka w Gdańsku, cykl koncertów „Bliżej Bacha”, koncerty z okazji Jarmarku św. Dominika w kościele oo. Dominikanów w Gdańsku oraz festiwale organowe w kościołach Pomorza Gdańskiego. Prowadzi kursy mistrzowskie w Niemczech, Francji, Portugalii, Rosji, Meksyku oraz wykłady w uczelniach i szkołach muzycznych na terenie całej Polski. Jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów organowych (Włochy, Francja, Czechy, Rosja, Polska). W swoim dorobku ma już ponad 2000 recitali. Koncertował w najsłynniejszych katedrach i salach koncertowych świata, m.in. w Notre Dame (Paryż), katedra w Gandawie (Belgia), Mariinsky Theater (St. Petersburg), sala koncertowa The UANL Symphony Orchestra w Monterrey (Meksyk). Koncertuje w Polsce, w niemal wszystkich państwach Europy, w Rosji, Japonii, Chinach, Australii, Meksyku i USA. Dużą część koncertów wykonuje wspólnie ze swoją małżonką, skrzypaczką Marią Perucką. Jest I. organistą Archikatedry Oliwskiej. Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, posiada nagrania płytowe. Jego płytę „Messe pour lesparoisses” Fr. Couperina Bohdan Pociej uznał w „Ruchu Muzycznym” za najlepsze nagranie roku 1991 wydane w Polsce, a II płyta Oliwska nominowana była do nagrody Fryderyka. W swoim dorobku posiada platynową płytę, wydaną w 1998 roku. Posiada liczne odznaczenia i nagrody, w tym najwyższe odznaczenia papieskie: Pro eclessiae et Pontifice, przyznane przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Order św. Sylwestra nadany przez Papieża Benedykta XVI. W roku 2005 r. uzyskał złotą odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 2007 roku otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną – Gryfa Pomorskiego za rok 2006 oraz nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

 

 

 

Danuta Dulska–Mossakowska wykształcenie muzyczne uzyskała w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz i w klasie śpiewu solowego w klasie prof. Zofii Janukowicz-Pobłockiej.
Studia podyplomowe odbyła w Wyższej Szkole Muzycznej w Dreźnie w klasie prof. Christiana Elsnera. Po ukończeniu studiów fortepianowych rozpoczęła prace na stanowisku wykładowcy na wydziale wokalno-aktorskim na macierzystej uczelni. W latach 1995-1999 śpiewała w Operze Hamburskiej. Następnie rozpoczęła pracę pedagogiczną w szkole muzycznej i na Uniwersytecie w Braunschweig (Niemcy). Występuje na wielu festiwalach i koncertach muzyki oratoryjnej i operowej, m.in. w filharmoniach Kolonii, Hamburga, Holandii, Francji, Szwajcarii, Słowacji i Szwecji.

 

 

 

Maria Perucka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Brała udział w licznych, międzynarodowych kursach mistrzowskich. Występowała w kwartecie smyczkowym, z którym brała udział w wielu konkursach muzyki kameralnej (m.in. laureatka III nagrody – Łódź 1986). Jako solistka występowała z Kaliską Orkiestrą Symfoniczną, a w Zespole Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis była koncertmistrzem. Jest członkiem kwartetu skrzypiec 4PM. Koncertuje w wielu kościołach i salach koncertowych w miastach polskich: Warszawa, Kraków, Szczecin, Lublin, Gdańsk oraz w Niemczech, Francji, Włoszech, Belgii, Finlandii, Szwecji i Norwegii, w tym z wieloma wybitnym solistami i organistami. W swoim bogatym dorobku artystycznym posiada nagrania płytowe (z Januszem Szadowiakiem -trąbka, Danuta Mossakowską – sopran, i Romanem Peruckim -organy), radiowe i telewizyjne. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną w Szkole Muzycznej II stopnia w Gdyni, między innymi z uczniami swojej klasy brała udział w mistrzowskich kursach skrzypcowych prowadzonych przez Maxima Vengerowa (październik 2009) i Siergieja Stadlera (czerwiec 2010).

 

 

 

 

 

28.07.2013, niedziela/Sonntag - godz./um 18.00 Dźwierzuty

 

 

 

Dan Lönnqvist – organy

 

Dr Hab. Urszula Mizia - wiolonczela

 

 

 

Urszula Mizia ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiowała pod kierunkiem prof. dr Witolda Hermana oraz w klasie kameralistyki prof. Marii Szmyd-Dormus. W krakowskiej uczelni uzyskała w 2001 kwalifikacje I stopnia, równoważne ze stopniem naukowym doktora. Uprawia ożywioną działalność artystyczną – występuje z recitalami wiolonczelowymi, współpracuje z orkiestrami i zespołami kameralnymi. Koncertowała w Czechach, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Litwie i Wielkiej Brytanii. Kieruje działalnością Bielskiego Towarzystwa Muzycznego, jest organizatorką koncertów muzyki poważnej, autorką projektu edukacyjnego Wychowanie poprzez muzykę, prezentującego muzykę poważną z udziałem artystów z Polski oraz gości z Czech, Litwy, Niemiec, Finlandii, Ukrainy, Izraela, Mołdawii. Wchodzi w skład Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, przyznającej nagrody „Ikar” w dziedzinie kultury i sztuki.

 

 

 

Dan Lönnqvist studiował w słynnej, fińskiej Sibelius Academy, którą pod kierunkiem Folke Forsmana ukończył w 1987 r. Ponadto uzyskał tytuł magistra muzyki kościelnej. W tym samym roku zadebiutował jako solista w helsińskiej katedrze. Swe umiejętności doskonalił u tak znakomitych organistów jak: Hans Fagius (Sztokholm), Jon Laukvik (Stuttgart) i Jacques van Oortmerssen (Amsterdam). Uczestniczył także w wielu kursach mistrzowskich. Dan Lönnqvist koncertuje nie tylko w krajach skandynawskich, ale także w Niemczech, Polsce, Luksemburgu, Szwajcarii, na Litwie i we Włoszech.
Występował podczas Letniego Festiwalu Organowego w Thüringen, gdzie również był członkiem jury konkursu organowego „Orgelland Thüringen”. Nagrywał dla radia fińskiego, niemieckiego i polskiego.
Dan Lönnqvist wykłada muzykę organową w Novia University of Applied Sciences w Jakobstad w Finlandii. Jako długoletni prezes stowarzyszenia Calcanten organizuje wydarzenia muzyczne takie jak „Muzyka na Letnie Wieczory” i „Koncerty Organowe w Jokobstad”. W 1989 r. założył The Bel Canto Chamber Choir i do dnia dzisiejszego jest jego dyrygentem.

 

 

 

03.08.2013, sobota/Sonnabend – godz./um 18.00 Pasym

 

 

 

Adam Roszkowski - skrzypce

 

Jan Roszkowski - wiolonczela

 

Klaudia Camilla Twardzik – organy

 

 

 

Adam Roszkowski - skrzypek, kameralista. Urodził się w 1979 r. w Suwałkach. Po raz pierwszy zadebiutował na scenie w 6 roku życia. Jest absolwentem białostockiej filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Konserwatorium Królewskiego w Brukseli, które ukończył z wyróżnieniem (grande distinction). Studiował skrzypce pod kierunkiem Prof. Tadeusza Gadziny i Prof. Adama Korniszewskiego; muzykę kameralną w klasie Prof. Muhiddin’a Demiriz’a i Prof. Eliane Reyes. Artysta był uczestnikiem i laureatem wielu konkursów muzycznych i stypendialnych : XII Konkurs Bachowski w Zielonej Górze, II Wojewódzki Konkurs Skrzypcowy w Suwałkach oraz Konkurs Skrzypcowy w Łańcucie. W latach 2005 - 2006 otrzymał stypendium zagraniczne rządu Belgii. Brał również udział w wielu kursach mistrzowskich; m.in. Stages Internationaux de Saint-Cast Le Guildo (Francja), 3. Medunarodna Zimska Glazbena Skola „Clavis” Zagreb (Chorwacja), Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, Janowieckie Interpretacje Muzyczne oraz w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Zamościu. W wieku lat 18 wykonał Koncert h-moll Camilla Saint-Saens’a z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej pod batutą Michała Nesterowicza. Wielokrotnie występował z recitalami skrzypcowymi w Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Cykle ,,Mistrz i uczeń” z Prof. Adamem Korniszewskim, ,,In memoriam for Michel Rabin” oraz Koncerty Papieskie podczas których grał ze swoim bratem wiolonczelistą Janem Roszkowskim. W maju tego roku Adam Roszkowski zadebiutował wraz z pianistą Marcinem-Dominikiem Głuchem z recitalem w Muzeum „Ferrari” słynnego kierowcy Jacques Swatters'a. w Grez-Doiceau (Belgia). Artyści z dużym sukcesem promują muzykę polską w Europie, współpracując jednocześnie z zagranicznymi wydawnictwami muzycznymi: Gehrmans Musikförlag (Szwecja) oraz Edition Samfundet (Dania). W jego szerokim repertuarze skrzypcowym najbardziej ukochał rzadko wykonywany koncert skrzypcowy op.61 Edwarda Elgara oraz I koncert skrzypcowy a-moll op.99 Dymitra Szostakowicza. Od 2008 roku jest zatrudniony w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus gdzie dotychczas pracował pod batutą takich znakomitości jak Gabriel Chmura, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Jerzy Semkow, Antoni Wit czy Tadeusz Wojciechowski. Współpracuje również z Orkiestrą Sinfonia Viva, Charlemagne Orchestra for Europe, National Youth Orchestra of the Netherlands, Brussels Philharmonic Orchestra oraz Brussels Chamber Orchestra. W chwili obecnej studiuje dyrygenturę pod kierunkiem Ronalda Zollmana w Królewskim Konserwatorium w Brukseli.

 

 

 

Jan Roszkowski – wiolonczelista, kameralista; urodził się 18 stycznia 1983 r. w Suwałkach. W 2007 r. ukończył Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując tytuł magistra sztuki w klasie Prof. Kazimierza Michalika. Artysta jest laureatem wielu konkursów muzycznych i stypendialnych takich jak : XXVII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej we Wrocławiu, Konkurs Wiolonczelowy w Elblągu oraz Konkurs Muzyki Kameralnej w Warszawie. Brał również udział w wielu kursach mistrzowskich, gdzie rozwijał swoje umiejętności pod okiem znakomitych pedagogów : Prof. Tomasz Strahl, Prof. Andrzej Bauer, Prof. Tobias Kuhne, Prof. Troels Svane, Prof. Joel Krosnick oraz Prof. Daniel Muller-Schott. W kwietniu 2007 r. Jan Roszkowski wystąpił w słynnej „Grand salon du Musee” – Hotel des Invalides w Paryżu, a w listopadzie 2008 r. miał pierwszy debiut w Stanach Zjednoczonych, gdzie wystąpił z recitalem w Jay Heritage Center w Ray. Koncertował również w Holandii, Szwajcarii, Niemczech, Rosji i w Chinach. Wspólpracuje z takimi artystami jak: Zbigniew Namysłowski, Mateusz Smoczyński, Mariusz Lubomski, Mikołaj Majkusiak czy grupa „Bisquit” z którymi dokonał wielu nagrań płytowych oraz dla radia i telewizji. Obecnie artysta koncertuje z Niną Kuźmą-Sapiejewską, polską pianistką mieszkającą od lat w Stanach Zjednoczonych. W sezonie 2008-2009 duet wystąpił z około 15 recitalami w kraju i za granicą. W 2010 r. Jan Roszkowski otrzymał stypendium University of America in Washington DC, gdzie kontynuował studia w klasie Prof. Micheala Mermagena. Artysta gra na instrumencie wykonanym w XIX wieku przez francuskiego lutnika Henry Thouvenel'a wypożyczonym z Zurichu.

 

 

 

Klaudia Camilla Twardzik tegoroczna absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, w klasie organów Pana Wiktora Włudyka. W 2007 r. ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Szczytnie. We wrześniu 2009 r. na VII Białostockim Festiwalu Młodych Organistów w grupie młodszej zdobyła I miejsce. W latach szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011 była stypendystką Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Koncertowała w kraju (m.in. Pasym, Giżycko, Olsztyn, Jastrzębie Zdrój) i zagranicą (Landau- Niemcy).

 

 

 

 

 

 

 

04.08.2013, niedziela/Sonntag - godz./um 18.00 Dźwierzuty

 

 

 

Anna Osińska - organy

 

Gdański Kwartet Smyczkowy:

 

Łukasz Perucki - I skrzypce

 

Joanna Aksnowicz - II skrzypce

 

Michał Burdzy – altówka

 

Izabela Joachimowska – wiolonczela

 

 

 

Anna Osińska jest studentką trzeciego roku w klasie organów prof. Romana Peruckiego i dr Hanny Dys w gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. W 2010 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, w klasie organów dr Hanny Dys. W 2012 roku zdobyła pierwszą nagrodę w Konkursie Muzyki Organowej na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii. Brała udział w licznych kursach interpretacji muzyki i improwizacji organowej u tak znakomitych mistrzów jak m. in.: prof. Tomasz Adam Nowak (Niemcy-Polska), prof. Helmut Deutsch (Niemcy), prof. Lorenzo Ghielmi (Włochy), prof. Angelo Castaldo (Włochy), prof. Józef Serafin (Polska), prof. Andrea Macinanti (Włochy). Również uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Organowym Młodych "Juniores Priores Organorium Seinensis" w 2011 i 2012 roku w Sejnach. Koncertowała w wielu miastach w Polsce, m. in. Warszawie, Gdańsku, oraz w Anykščiai na Litwie.

 

 

 

Kwartet Gdański tworzą utalentowani studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy studiując u różnych pedagogów, pod okiem wybitnych kameralistów dr R. Kwiatkowskiego i prof. A. Prabuckiej dokonują syntezy swojej kreatywności. Prymariusz studiujący w klasie prof. K. A. Kulki prowadzi również żywą solową działalność koncertową, grał m.in. z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Kaliningradzkiej i Orkiestrą Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie oraz występuje na recitalach w wielu krajach europejskich. Kwartet działa od 2012 r., a już posiada niezwykle bogaty i różnorodny repertuar, od utworów Haydna i Mozarta, przez wielkich romantyków aż do kwartetów H. M. Góreckiego. Młody i dynamiczny skład przekłada się na żywiołowość interpretacji. Kwartet zdobywa pierwsze szlify konkursowe i dopisuje do swego życiorysu coraz liczniejsze występy na festiwalach muzycznych.

  

 

 

 

 

10.08.2013, sobota/Sonnabend – godz./um 18.00 Pasym

 

 

 

Dr Hab. Wacław Golonka – organy

 

Dr Marcin Wolak – bas-baryton

 

 

 

Wacław Golonka swoje wykształcenie muzyczne otrzymał w Akademii Muzycznej w Krakowie w organów Tomasza Nowaka i w Hochschle für Musik w Wiedniu w klasie Hansa Haselböcka. Dyplomy ukończenia studiów w zakresie gry na organach otrzymał z wyróżnieniem. Jest laureatem konkursów organowych w Pradze, Norymberdze i Preotorii gdzie oprócz pierwszej nagrody otrzymał dalsze wyróżnienia. Działalność koncertowa zaprowadziła go do Azji, RPA, Ameryki Północnej oraz wielu krajów Europy. Występował między innymi w katedrach w Wiedniu, Utrechcie Chartres, Lozannie, dalej w salach koncertowych Filharmonii Narodowej w Warszawie, Berliner Philharmonie, Nottingam Albert Hall, Meistersingerhalle w Norymberdze, Cleveland Museum of Art, sali austriackiego radia ORF w Wiedniu, słowackiego radia w Bratysławie oraz wielokrotnie w sali B.Smetany w Pradze. W 1997 r. zagrał serię koncertów w USA, a w 2000, 2004 i 2009 r. odbył tourneé po Republice Południowej Afryki występjac w najważniejszych ośrodkach muzycznych kraju jak UNISA w Pretorii, University Stellenbosch, Bloomfontein, Durban i Kapsztadzie grając w City Hall z Cape Town Philharmony Orchestra. Wacław Golonka występowal dalej jako solista z orkiestrami Radio Philharmony Orchestra w Pretorii, z Filharmonią Bydgoską i Brnieńską, praskim FOK, Concerto Avenna, Bielską Orkiestrą Kameralną, Cappelą Craciviensis i Śląską Orkiestrą Kameralną. Cząsto zapraszany jest na festiwale prezentujące organy historyczne zarówno barokowe jak i romantyczne, na których zrealizował wiele nagrań dla stacji telewizyjnych i radiowych. Jego nagranie dla TV Polonia ilustrowało cykl filmów „Madonny Polskie” a Telewizja Katowice zrealizowała w 1998r film o jego działalności pt: "Muzyka dźwięku i przestrzeni". Nagrania dokonane przez Czeskie Radio prezentowane są w europejskiej sieci EBU. Czeskie Radio zrealizowało także nagrania na płyty CD. Nagrywał dalej dla holenderskiego radia Hilversum, niemieckiego Bayerischer Rundfunk, austriackiego ORF, Radia Słowackiego oraz Czeskiej Telewizji. Jako kameralista współpracuje z wieloma artystami prezentując muzykę wszystkich epok i stylów. Jest założycielem zespołu Musica Antiqua Polonia prezentującego przede wszystkim polską literaturę XVII i XVIII wieku, z którym występował w Polsce i w Czechach, gdzie dokonał nagrania dla Czeskiego Radia. W roku 2007 odbył serię koncerów w ramach odbywającego się w 19 krajach Europy festiwalu Czeskie Sny. Regularnie występuje też na festiwalu Concentus Moraviae. Szerokim polem jego działania jest praca związana z organizacją festiwali muzycznych na południu Polski. Jest autorem nagrania oraz książki Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) – w żywiole koloryzmu dźwiękowego. W czerwcu 2011 r. został doktorem habilitowanym Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest także wykładowcą w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach i dyrektorem artystycznym chóru Tota Anima Cantate tejże uczelni.

 

 

 

 

 

Marcin Wolak studia muzyczne ukończył w Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu solowego prof. Heleny Szubert-Słysz z wynikiem bardzo dobrym. W Krakowskiej Akademii Muzycznej ukończył także dodatkowo klasę organów. Jeszcze jako student debiutował w Nadzwyczajnym Koncercie z okazji 100-lecia Krakowskiej Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Rolanda Badera (Niemcy). W roku akademickim 1990/91 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające wyniki w nauce i sukcesy artystyczne.

 

Był także przez rok (1994/1995) stypendystą Europejskiej Akademii Mozartowskiej oraz stypendystą Międzynarodowej Akademii Bachowskiej, a także Akademii Haendlowskiej (Niemcy). Uczestniczył wielokrotnie w kursach mistrzowskich doskonaląc umiejętności wokalne pod kierunkiem wybitnych mistrzów sztuki wokalnej (Eugeniusz Sąsiadek, Kerstin Mayer – Szwecja, W.G.Workmann – Niemcy,USA, Eva Blahova – Słowacja, Aldo Baldin – Niemcy, Paul Esswood – Wielka Brytania, Andreas Schmidt – Niemcy,Thomas Thomaschke – Niemcy, Barbara Schlick – Niemcy). Brał udział w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych m.in.: Wratislavia Cantans - Wrocław, Muzyka w Starym Krakowie, Krakowskie Dni Muzyki Organowej, Festiwal Muzyki Dawnej w Starym Sączu, J.S. Bacha we Wrocławiu, Gaude Mater - Częstochowa, Dresdner Musik Festspiele - Drezno, Muzyki Polskiej - Locum, Niemcy, Maggio Mussicale Fiorentino - Florencja, Festiwal Mozartowski w Budapeszcie i Pradze. Koncertował z wieloma orkiestrami filharmonicznymi nie tylko w Europie (Francja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Czechy, Słowacja, b. Jugosławia, Norwegia, Grecja, Bułgaria, Belgia), ale także w kilkunastu Stanach USA i w Korei Południowej. Marcin Wolak ma w swym bogatym repertuarze utwory aż od muzyki dawnej po współczesną i stale współpracuje ze znanymi kompozytorami (Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Jerzy Bauer, Heiner Frost - Niemcy,Victoria Yugling – Finlandia). Artysta dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i nadal współpracuje jako solista z Chórem Polskiego Radia. Od roku 1990 jest cenionym śpiewakiem kameralistą w Zespole Madrygalistów Capella Cracoviensis założonym i kierowanym przez dyrektora Stanisława Gałońskiego.

 

Od października 1997 r. pracuje jako wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

Region

Kraj

Historia Pasymia

Zabytki

Instytucje i organizacje

Copyright © 2015. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu  Rights Reserved.