O projekcie

 

Literacki Atlas Polski jest programem realizowanym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Jego głównym założeniem jest odkrywanie i dokumentowanie lokalnego dziedzictwa literackiego. W ramach tego projektu chcemy na nowo odkryć i przywrócić do świadomości społecznej nieżyjącego już pasymskiego poetę Tadeusza Balę.
Pan Bala wydał w 2004 roku jedyny swój tomik poezji "Pasymskie melodie". Chcemy aby te wspaniałe wiersze stały się inspiracją dla dzieci i młodzieży do szeregu działań literacko-artystycznych. Nieopublikowane do tej pory wiersze poety, archiwalne zdjęcia poety, szukanie miejsc opisanych w jego wierszach, prace plastyczne inspirowane wierszami czy stworzenie strony internetowej poety to tylko niektóre z nich. Chcemy też przypomnieć mieszkańcom gminy Pasym jej byłego mieszkańca, odkryć go na nowo i na trwale zapisać w historii miasta.

Dzięki tym trwającym około 7 miesięcy działaniom dzieci i młodzież będzie miała okazję poznać lub na nowo odkryć twórczość poety. Być może stanie się ona inspiracją dla jej własnej twórczości.

Działania te będzie prowadzić specjalnie powołana do tego celu grupa młodzieży Publicznego Gimnazjum w Pasymiu pod przewodnictwem Pani Anny Dębek. Grupa w składzie

  1. Emilia Pych
  2. Marta Filipowicz
  3. Karolina Sadowska
  4. Dominika Olkowska
  5. Paweł Turowski

Grupa ta w swoich działaniach wspierana będzie przez Pana Dominika Szkoda- Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu oraz Panią Marię Jolantę Szuszkiewicz - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

projekt i wykonanie strony: Dominik Szkoda - Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu ©2010-2011