Biogram

 

Tadeusz Bala urodził się w 1924 roku w Zambskach Kościelnych nad Narwią niedaleko Pułtuska, zmarł w 2004 roku w Pasymiu. Poeta, próbujący swoich sił w również w malarstwie. Od 1945 roku przesiedlony na tereny Pasymia i od tej pory datuje się jego miłość do miasta. Na co dzień Kierowca w Tartaku, Gospodarstwie Rybackim, i ponad 20 lat w Szkole Policji w Szczytnie. Będąc na emeryturze został taksówkarzem.

Próby pisarskie podjął w okresie młodzieńczej miłości do przyszłej żony Haliny. To ona była pierwszą słuchaczką jego wierszy. Pisane "do szuflady" wiersze przez lata nie były nigdzie publikowane. Dopiero w 1979r kilka wierszy autora zostało opublikowanych w antologii "Poeci robotnicy : księga twórczości" - [oprac. Jan Szczawiej]. W 2004 roku,tuż przed śmiercią, opublikowano pierwszy autorski tomik wierszy Pana Tadeusza Bali pt. "Pasymskie melodie".

Wielu utworów nigdy nie opublikowano. Twórczość poety to przede wszystkim opis nieustającej miłości do swojej żony Haliny. Ponadto w swej poezji autor chętnie dzieli się z nami zadumą nad pięknem przyrody - zarówno tej pasymskiej jak i narwiańskiej. W wierszach Pana Bali znajdziemy także ogólne refleksje o życiu,podane często w bardzo przystępnej dla czytelnika formie- bez umoralniania, patosu i nadmiaru znaczeń.

 

 

projekt i wykonanie strony: Dominik Szkoda - Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu ©2010-2011