^Powrót na górę

Witamy

Biblioteka

Oferta

Programy

Kalendarium dziejów Świata

Po raz pierwszy w Polsce bogato ilustrowana historia świata od zarania cywilizacji do współczesności, podana w układzie chronologicznym, z podziałem na różne obszary działalności człowieka.
Pierwsza publikacja tego typu na polskim rynku wydawniczym, opracowana autorsko przez Wydawnictwo Naukowe PWN na podstawie informacji gromadzonych przez ponad pół wieku, starannie wybranych i rzetelnie sprawdzonych.
W oryginalny sposób systematyzuje wiedzę i umożliwia całościowe poznanie rozwoju różnych dziedzin działalności człowieka i ich wzajemnych powiązań w danym okresie historycznym. Obejmuje wydarzenia z zakresu polityki, religii, nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, literatury, sztuki i techniki. Uzupełniona alfabetycznym słownikiem biograficznym, uwzględniającym wszystkie wymienione w kalendarium postaci – władców, wodzów, myślicieli, pisarzy, artystów, uczonych i wynalazców.
Niezawodna pomoc dla nauczycieli w przedstawianiu wieloaspektowości procesu historycznego, każde wydarzenie ukazuje w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych w całym świecie.
Podstawowa pozycja wszystkich bibliotek prywatnych, szkolnych i akademickich. Każdy uczeń i student powinien mieć do niej dostęp podczas nauki, zwłaszcza przed egzaminami.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Region

Kraj

Historia Pasymia

Zabytki

Instytucje i organizacje

Copyright © 2015. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu  Rights Reserved.