^Powrót na górę

Witamy

Biblioteka

Oferta

Programy

Judith Lewis Herman - "Przemoc"


Judith Lewis Herman omawia powstawanie długotrwałego urazu psychicznego oraz jego psychologiczne i medyczne konsekwencje. Wykazuje, że pozornie tak odległe doświadczenia, jak przeżycia wojenne, przemoc fizyczna i seksualna, terror polityczny i maltretowanie w dzieciństwie, wywołują podobne skutki. Opierając się na własnych doświadczeniach terapeutycznych proponuje model skutecznej, długoterminowej terapii ofiar urazu psychicznego.
Judith Lewis Herman jest profesorem psychiatrii w Harvard Medical School oraz dyrektorem programu szkoleń w Victims of Violence Program w Cambridge Hospital. Pracując w prestiżowych instytucjach amerykańskiej psychiatrii, cieszy się dużym uznaniem jako wybitny specjalista w dziedzinie diagnostyki i terapii prostych i złożonych pourazowych zespołów stresu.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Region

Kraj

Historia Pasymia

Zabytki

Instytucje i organizacje

Copyright © 2015. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu  Rights Reserved.