^Powrót na górę

Witamy

Biblioteka

Oferta

Programy

Basil Kerski - "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie"


Orędzie polskich biskupów i odpowiedź niemieckiego episkopatu z roku 1965, to jeden z najważniejszych momentów procesu zbliżenia między Polakami a Niemcami. List polskich biskupów, stanowi rewolucyjną i odważną inicjatywę na rzecz przezwyciężenia barier między niedawno jeszcze wrogimi sąsiadami. Książka zawiera obszerne studium poświęcone temu historycznemu wydarzeniu oraz dwanaście rozmów ze świadkami wymiany listów biskupów. Basil Kerski i Robert Żurek rekonstruują genezę listów, prezentują ich historyczny kontekst i reakcję władz środowisk kościelnych i intelektualnych na dialog biskupów, omawiają znaczenie wymiany listów dla rozwoju relacji polsko-niemieckich. Zasadniczą część książki stanowią rozmowy, które autorzy przeprowadzili z żyjącymi świadkami tamtych wydarzeń. Rozmawiali zarówno z przedstawicielami hierarchii Kościoła katolickiego, jak również z przedstawicielami polskiego i niemieckiego laikatu (z Alfonsen Nossolem, Josefem Homeyerem, Stanisławem Stommą, Tadeuszem Mazowieckim, Władysławem Bartoszewskim, Hansjakobem Stehlem, Mieczysławem Rakowskim, Richardem von Weizsäckerem, Bernhardem Voglem, Gottfriedem Erbem, Konradem Weissem i Józefą Hennelową). Spojrzenie na wymianę listów i proces polsko-niemieckiego pojednania autorzy poszerzyli także o perspektywę świadków spoza Kościoła.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line19,24,25,27

Region

Kraj

Historia Pasymia

Zabytki

Instytucje i organizacje

Copyright © 2015. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu  Rights Reserved.