O projekcieZgłoszeniaWolontariatPytaniaKontakt

UWAGA ZGŁOSZENIA ZBIERAMY TYLKO DO 30 CZERWCA 2022

Przyjdź do nas ze zdjęciem bliskiego zmarłego.
Pomożemy wypełnić formularz i zgłoszenie
Zapraszamy

Opis projektu

Cel projektu:

Zebranie i wydanie w formie książkowej wizerunków (portretów) 300 zmarłych osób, które żyły w Pasymiu
na przestrzeni od 1945r. do czasów obecnych i z Pasymiem związały większość swojego życia; przywrócenie ich do świadomości społecznej.

Zbieranie portretów odbędzie się poprzez zorganizowanie akcji społecznej i zaangażowaniu do pracy
co najmniej kilkunastu wolontariuszy. Na zakończenie projektu nastąpi spotkanie podsumowujące projekt wraz z prezentacją wydanej publikacji.

Działania projektowe (harmonogram działań)

LISTOPAD 2021

 • przygotowanie strony formalnej (formularz dotyczący zdjęć, zgoda na wykorzystanie wizerunku, itp.)
 • przygotowanie plakatów i ulotek informujących o akcji
 • zamieszczenie stosownej informacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej biblioteki

GRUDZIEŃ 2021

 • zaangażowanie minimum 15 wolontariuszy do pozyskiwania zdjęć i wypełniania niezbędnej dokumentacji.
 • zorganizowanie spotkania z wolontariuszami, omówienie zasad uczestnictwa w projekcie

STYCZEŃ – CZERWIEC 2022

 • zebranie 300 portretów, zgód, digitalizacja zdjęć, gromadzenie dokumentacji

WRZESIEN – PAŻDZIERNIK 2022

 • opracowanie graficzne skład
 • druk książki (albumu)

LISTOPAD 2022

 • zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt. Prezentacja i dystrybucja publikacji. Zakończenie projektu

Kryteria doboru osób, których wizerunki zostaną zamieszczone w książce:

 • osoby zmarłe, zamieszkujące przez większość swojego życia lub przez całe życie w Pasymiu lub osoby zmarłe,
  które nie mieszkały w Pasymiu, ale których działalność zawodowa, społeczna lub kulturalna przez wiele lat była silnie związana z Pasymiem.
 • osoby zmarłe , które mieszkały lub pracowały w Pasymiu po 1945r. ( bez postaci historycznych)

Kryteria,które nie będą brane pod uwagę przy doborze osób:

 • wiek
 • zasługi, osiągnięcia czy zawodowe wyróżnienia; nie będzie to księga zasłużonych, laureatów itp.
 • życie prywatne osoby zmarłej; nie oceniamy, nie grupujemy na mniej lub bardziej lubianych czy szanowanych.

W układzie książki (albumu) przewiduje się jedno duże czarno-białe zdjęcie portretowe na stronę z krótkim
„sentymentalnym” opisem (maksymalnie 350 znaków). Sentymentalny opis (podany przez najbliższych) to taki, który przybliża w pewien sposób
osobę zmarłą nie jest natomiast encyklopedycznym biogramem. Może zawierać następujące przykładowe sformułowania: rolnik, pasjonat koni,
gospodyni domowa, śpiewała w chórze kościelnym, zawsze uczynna i pomocna, jego pasją było wędkarstwo,znaczki; Całe życie poświęcił pomocy
innym ludziom itp.

Dopuszcza się portrety rodzinne (np.: maż+żona,ojciec,córka,syn ) o ile osoby występujące na fotografiach spełniają kryteria projektu.
Nie dopuszcza się zdjęć mieszanych (np. osób żyjących z nieżyjącymi, lub nie spełniającymi wymagań projektowych)

Portrety osób będą umieszczane w książce w kolejności alfabetycznej względem nazwiska.

Ogólny koszt projektu - 20.000zł

 • plakaty, ulotki, koszty papieru, druku niezbędnych formularzy - 300 zł
 • zorganizowanie spotkanie dla wolontariuszy, spotkania podsumowującego projekt - 200 zł
 • koszt składu książki - 2500zł
 • koszt druku książki (400 egz) -17.000

Finansowanie projektu:

 • samorząd gminy Pasym

 • sponsorzy instytucjonalni, firmy

 • darowizny indywidualne


Książka byłaby dystrybuowana bezpłatnie dla każdego, kto umieściłby portret swojego bliskiego w relacji 1 portret – 1 książka

 • pula przeznaczona dla biblioteki – 3 szt.

 • pula egzemplarza obowiązkowego – 17 szt.

 • pula dla sponsorów w zależności od wniesionego wkładu – 80 szt.

 

Przekaż fotografie zmarłej osoby(osób) do książki.

Jeżeli uważasz, iż fotografia osoba zmarłej winna znaleźć się w naszej publikacji, to na pewno jest to ktoś z Twojej rodziny.
W innym przypadku warto zapytać, czy ktoś z najbliższych zmarłej osobie, wyraża na to zgodę. Być może warto nakłonić najbliższą osobę, aby to ona sama zgłosiła swojego bliskiego. Może zaistnieć również taka sytuacja, iż ktoś bliski zgłosił wcześniej tę samą osobę.

Aby zgłosić daną osobę(lub osoby) należy:

 • pobrać i wydrukować zgodę na uczestnictwo w projekcie, oraz formularz dotyczący osoby zmarłej , której fotografię chcemy umieścić w książce

 • jeżeli osób jest więcej należy wydrukować więcej formularzy. Zgoda na uczestnictwo wystarczy w 1 egzemplarzu.

 • wybrać jedną fotografię osoby i uzupełnić opis wedle wskazówek zawartych w formularzu
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na uczestnictwie w projekcie i fotografią należy dostarczyć do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu, przy ulicy Dworcowej 8
 • po sprawdzeniu, zdjęcie zostanie zeskanowane i oddane.
 • w przypadku braku braku możliwości osobistego przekazania formularza i zdjęcia (osoby spoza Pasymia) można to zrobić w formie korespondencyjnej, pamiętając o podaniu dokładnego adresu do zwrotu zdjęcia.
 • jeżeli nie chcą Państwo wysyłać nam zdjęć, to można je samodzielnie zeskanować i wysłać cyfrową kopię stosując się do następujących wymagań (rozdzielczość skanu minimum 600dpi, najlepiej 1200 dpi, format zapisu *.tiff, nie bedą akceptowane zdjęcia oryginalnej fotografii robione telefonem lub aparatem). Proszę pamiętać, iż zdjęcie kolorowe będzie zamienione na skalę szarości, aby zachować spójnośc albumu.Zdjęcia można przesłać na adres email bibliotekapasym@gmail.com.
  Wymagamy jednak, aby formularze i zgoda na uczestnictwo w projekcie zostały wysłane pocztą tradycjną.
 • prosimy o dokładne przeczytanie formularzy i zgody na uczestnictwo w projekcie, stosowanie zawartych w nich wskazówek oraz o czytelne wypełnianie zgłoszeń.

 • wszelkie zgłoszenia które nie będą podpisane, prawidłowo wypełnione lub niekompletne, z niewyraźnymi zdjęciami,nie będą brane pod uwagę.

 • prawidłowe zgłoszenie to: 1 fotografia, 1 zgoda na uczestnictwo w projekcie, 1 formularz dotyczący zmarłej osoby (lub odpowiednio więcej w przypadku większej ilości osób).

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zgoda na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych osobowych
 • Formularz zgłoszeniowy (format .doc)
 • Zgoda na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych osobowych (format .doc)

Zostań wolonariuszem,pomóż nam zbierać materiały

Poszukujemy osób, które zechcą nam pomóc w tworzeniu tej wyjątkowej publikacji

Poszukujemy osób z Pasymia, dobrze znajacych swoje środowisko

  Do zadań wolonatriuszy będzie należało między innymi
 • dotarcie do potencjalnych zainteresowanych z informacjami
 • dostarczenie/odebranie formularzy zgłoszeniowych oraz odebranie/zwrot fotografii
 • promocja wśród znajomych sąsiadów, zachęcanie do uczestnictwa w akcji

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biblioteką.

Pytania

Odpowiedzi na najcześciej pojawiające się pytania i fałszywe stwierdzenia

W książce mogą pojawić się tylko osoby z listy na stronie www.mbppasym.pl/pasymianie

NIEPRAWDA.W książce mogą się pojawić osoby , które spełniają kryteria projektu, tzn mieszkały lub pracowały przez wiekszość swojego życia w Pasymiu. Lista jest tworzona pomocniczo i pokazuje stan zaawansowania projektu.Każdy, kto chce zgłosić osoby, których nie ma na liście może to zrobić.

Jest to księga zasłużonych i trzeba mieć jakieś osiągnięcia, aby się w niej znaleźć.

NIEPRAWDA.Nie jest to księga zasłużonych,chętnie widzimy w niej osoby zarówno zasłużone, jak i zwykłych mieszkańców.

Nie będa w niej umieszczane osoby z "nieciekawą" przeszłością.

NIEPRAWDA. Nie sprawdzamy przeszłości takich osób, bazujemy na informacjach przekazanych przez rodzinę

Do portretu nie może być wzięte zdjęcie legitymacyjne

NIEPRAWDA. Staramy się , aby album pokazywał ludzi w zwyczajnych dla nich pozach, natomiast często okazuje się, iż zdjecie legitymacyjne jest jedynym portretem danej osoby posiadane przez rodzinę.

Zdjęcie musi przedstawiać tylko portretowaną osobę

NIEPRAWDA. O ile jest zdjęcie dobrej jakości spokojnie możemy je skadrować i wybrać tylko osobę do portretu.

Opis musi mieć 350 znaków i musi odpowiadać na pytania z formularza.

NIEPRAWDA . Opis ma mieć do 350 znaków, więc może zawierać się nawet w dwóch trzech, słowach. Ustaliliśmy tylko górny limit opisu, aby publikacja była spójna. Można absolutnie opisać zmarłego według własnego pomysłu, z zastrzeżeniami zawartymi w formularzu

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu


adres siedziby: Dworcowa 8 , 12-130 Pasym - Budynek Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu
telefon:(89)621-21-17, email:bibliotekapasym@gmail.com
Osoba odpowiedzialna za projekt:Dominik Szkoda - Kierownik biblioteki

Darmowy licznik odwiedzin

Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu ©2021-2022