menu

Wielki Turniej Scrabble - INFORMACJE

2023-11-03 12:30:00 (ost. akt: 2023-11-03 12:33:41)

Wielki Turniej Scrabble dla pracowników firm, instytucji członków organizacji, stowarzyszeń z terenu Gminy Pasym. To fantastyczna okazja, aby się spotkać, porozmawiać powymieniać poglądy i doświadczenia

W przeciwieństwie do innych gier jest mało skomplikowana a gwarantuje solidną dawkę zabawy i emocji


REGULAMIN TURNIEJU SCRABBLE


dla firm, instytucji, organizacji z terenu Gminy Pasym
ver. 09.10.2023r.

Zmiana regulaminu od 02.11.2023 r.

Skreślono punkt 6,7,8 w dziale 4

W ich zamian dodaje się zapis

- Wygrywający w danej partii otrzymuje dodatkowe punkty, które są sumą punktów
z niewykorzystanych płytek przeciwnika znajdujących się na jego stojakuI. Podstawowe informacje
1. Organizatorem Turnieju Scrabble dla firm, instytucji i organizacji z terenu Gminy Pasym zwanym w dalszej części Turniejem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.
2. Turniej trwa od października 2023 r do czerwca 2024 i polega na rozegraniu 9 rund turniejowych w odstępach miesięcznych.
3. Celem turnieju jest zdobycie jak największej ilości punktów w rankingu przez cały okres trwania turnieju.
4. Turniej ma charakter amatorski, mający na celu popularyzację gry w scrabble i integrację podmiotów w nim uczestniczących.

II. Uczestnicy

1. W Turnieju mogą brać udział pełnoletni pracownicy firm, instytucji, członkowie organizacji i stowarzyszeń z terenu Gminy Pasym bądź działających na jej terenie. W dalszej części regulaminu zwani są Uczestnikiem.
2. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby indywidualne, nie reprezentujące żadnego podmiotu, mogą natomiast startować podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pod szyldem swojej firmy.

II. Zgłoszenie do turnieju

1. Zgłoszeń do Turnieju można dokonywać do 10 października 2023 r.
2. Uczestnicy Turnieju winni wskazać osobą odpowiedzialną za kontakty w sprawie rozgrywek

III Przebieg turnieju
1. Turniej polegać będzie na rozegraniu 9 rund turniejowych w miesiącach od października 2023r. do czerwca 2024 r.
2. Do 5 dnia każdego miesiąca Organizator będzie losował rywalizujące ze sobą pary Uczestników. Wyjątkowo w pierwszej rundzie losowanie odbędzie się 11 października 2023 r.
3. Po ogłoszeniu informacji Organizatora o wylosowanych parach uczestnicy mają czas do 27 dnia każdego miesiąca, aby skontaktować się z wybranym przeciwnikiem w parze i rozegrać punktowaną partię scrabble.
4. Miejsce rozegrania partii jest dowolne ustalone w drodze porozumienia między przeciwnikami danej partii.
5. Partię można rozegrać na planszy zwykłej (do wypożyczenia od Organizatora) lub na planszy XXL do rozegrania w siedzibie Organizatora po uzgodnieniu terminu.
6. Zabrania się rozgrywania partii w formie elektronicznej i przez Internet
7. Partię rozgrywamy i punktujemy zgodnie z zasadami dołączonymi do gry scrabble dbając o obopólną uczciwość.
8. Po dokonaniu rozgrywki w parze wygrywający w danej rundzie zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o wynikach spotkania ( na druku organizatora)
oraz jedno czytelne zdjęcie z końcową wersją ułożonych liter.
9. Partię scrabbli można rozegrać systemem drużyna na drużynę (maksymalnie 2 osoby w drużynie) lub pojedyncza osoba na pojedynczą osobę. Niedopuszczalne jest granie systemem mieszanym 2 na 1 osobę
10. W każdej partii grają i punktują tylko 2 strony. W przypadku drużyn, każda z nich gra tak jakby grał jeden gracz (jednym zestawem liter i jedną punktacją ). Niedopuszczalne jest gra więcej niż 2 zestawami liter na partię.
11. O wyborze systemu (drużyna-indywidualnie) decydują sami uczestnicy partii w danej rundzie rozgrywek. Jeżeli przeciwnik nie może wystawić w danej rundzie drużyny to należy przeprowadzić indywidualną partię.

IV Punktacja i tworzenie rankingu
1. Ranking tworzy Organizator po zakończonych rundach i na bieżąco zamieszcza na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
2. Ranking tworzony jest na podstawie informacji otrzymanych od poszczególnych uczestników Turnieju.
3. Na otwarcie Turnieju każdy jego uczestnik otrzymuje 200 pkt
4. Z każdej rundy uczestnikowi dodaje się punkty zdobyte podczas rozgrywki w danej rundzie.
5. Za każdą rozgrywkę przeprowadzoną na znajdującej się w siedzibie Organizatora planszy XXL każdy z rozgrywających otrzymuje dodatkowe 20 pkt.
6. Za wygraną partię w danej rundzie dodaje się uczestnikowi dodatkowe 50 pkt
7. Za przegraną partię w danej rundzie odejmuje się uczestnikowi 50 pkt
8. W przypadku remisu pomiędzy uczestnikami każdy uczestnik otrzymuje dodatkowe 25 pkt.
9. Turniej wygrywa podmiot z najwyższą punktacją w rankingu. Premiowane są pierwsze 3 miejsca. W przypadku takiej samej ilości punktów planowana jest dogrywka.

V Zakończenie turnieju

1. Zakończenie Turnieju przewidziane jest na koniec czerwca 2024r.
2. Dla uczestników przewidziano nagrody rzeczowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista podmiotów które zgłosiły się do turnieju

1. Miejski Ośrodek Kultury
2. Bank Spółdzielczy w Szczytnie O/Pasym
3. Urząd Miasta i Gminy Pasym
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Gralczyk i Córki Ubezpieczenia
6. Usługi Geodezyjne Marcin Nowociński
7. Szkoła Podstawowa w Tylkowie
8. Szkoła Podstawowa w Pasymiu
9. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasymiu
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Pasymiu

Karta do zapisu punktacji (pdf)

FORMULARZ PO PRZEPROWADZONEJ ROZGRYWCE (pdf)