menu

Dział Regionalny i Dokumentacji Życia Społecznego

2023-03-29 12:27:54 (ost. akt: 2023-04-11 20:06:50)

Krótka historia


Dział Regionalny i Dokumentacji Życia Społecznego swoją działalność uroczystość zainaugurował 27 września 2021r.
Same dokumenty i publikacje były już gromadzone co najmniej od kilku lat.
Dopiero jednak po przeprowadzce biblioteki do Centrum Aktywizacji Społecznej w 2019r. pojawiła się możliwość wydzielenia oddzielnego pomieszczenia na gromadzenie i prezentacje zbiorów.

Książki


W dziale zbierana jest literatura dotycząca regionu Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Szczycieńskiego.
Listę książek można znaleźć w naszym katalogu on-line

Czasopisma oprawne


Gromadzone są następujące tytuły prasy lokalnej.

Gazeta Olsztyńska bez oprawy roczniki 2018 -

Nasz Mazur oprawione roczniki 2019 -

Tygodnik Szczytno oprawione roczniki 2019 -

Kurek Mazurski oprawione roczniki 2006, 2007, 2012 -

Rocznik Mazurski 1997, 2003 -

Rocznik Olsztyński t. 2, 4-9, 11-16

I inne

Dokumenty Życia Społecznego DŻS


Dokumenty życia społecznego to różne materiały, które ze względu na swój specyficzny charakter, nie są gromadzone i przechowywane w archiwach, lecz w bibliotekach. Są to przede wszystkim dokumenty o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej, z reguły są świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa. Nazywane są często materiałami ulotnymi.

Do dokumentów życia społecznego zaliczamy:

prospekty
reklamy
programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, politycznych, naukowych, sportowych itd.
rozkłady jazdy publicznych środków lokomocji
afisze
plakaty
ulotki
zaproszenia,
cenniki
katalogi
prospekty handlowe,
księgi adresowe
druki propagandowe, wyborcze
klepsydry
formularze
ankiety
wzory np. legitymacji, i wiele innych tego typu dokumentów.


Biblioteka gromadzi i kataloguje tego typu dokumenty głównie dla materiałów związanych bezpośrednio z Gminą Pasym

Kliknij aby zobaczyć kolekcję skatalogowanych pocztówek

Znajdują się one w głównym katalogu biblioteki on- line biblioteki w Pasymiu.


Digitalizacja


Biblioteka posiada obszerną kolekcję zdigitalizowanych zdjęć i innych dokumentów związanych bezpośrednio z Gminą Pasym.
Z uwagi na poszanowanie praw autorskich , większość tych zdjęć jest udostępniana do wglądu ma miejscu w bibliotece
Cześć kolekcji udostępniana jest we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie w ramach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej
W WMBC można znaleźć bogatą kolekcję kronik zdigitalizowanych i udostępnionych przez naszą bibliotekę a mianowicie (kliknij w opis aby przejść bezpośrednio na stronę WMBC)

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu

Kronika Szkoły z lat 1945-1965
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13536-61045.jpg

Kronika Szkoły z lat 1968-1973
 https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13758-61046.jpg

Kronika Szkoły z lat 1973-1982
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13485-61054.jpg

Kronika Szkoły z lat 1982-1985
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13548-61055.jpg

Kronika Szkoły z lat 1985-1989
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13488-61058.jpg

Kronika XI Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej w Pasymiu - Hufiec Szczytno z lat 1985-1987
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14509-61086.jpg

Kronika Szkoły z lat 1989-1992
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13593-61062.jpg

Kronika Szkoły z lat 1992-1995
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13655-61069.jpg

Kronika szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody z lat 1992-2007
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14640-61087.jpg

Kronika Szkoły z lat 1995-1997
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14020-61070.jpg

Kronika Szkoły z lat 1997-1999
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13565-61071.jpg

Kronika Szkoły z roku 1999
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13580-61078.jpg

Kronika Szkoły z lat 1999-2001
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14185-61072.jpg

Kronika sportowa z lat 2000-2003
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14744-61085.jpg

Kronika Szkoły z lat 2001-2003
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14230-61073.jpg

Kronika Szkoły z lat 2003-2005
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14251-61074.jpg

Kronika Szkoły z lat 2005-2006
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14307-61075.jpg

Kronika Szkoły z lat 2007-2010
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14322-61076.jpg

Kronika Szkoły z lat 2010-2013
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14410-61077.jpg

Szkoła Podstawowa w Pasymiu - Filia w Leleszkach


Kronika z lat 1985-1986
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14074-61098.jpg

Kronika z lat 1986-1989
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14073-61097.jpg

Publiczne Gimnazjum w Pasymiu


Kronika z lat 1999-2003
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14476-61088.jpg

Kronika z lat 2003-2005
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14496-61089.jpg

Kronika z lat 2005-2011
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14570-61090.jpg

Przedszkole w Pasymiu


Album fotograficzny ze zdjęciami z lat 1954-1964
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14592-61096.jpg

Kronika z lat 1945-1987
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14591-61095.jpg

Kronika z lat 1987-1993
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14609-61094.jpg

Kronika z lat 1993-2008
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14623-61093.jpg

Kronika z lat 2003-2015
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14665-61092.jpg

Kronika z lat 2015-2019
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14669-61091.jpg

Szkoła Podstawowa w Michałkach


Kronika z lat 1961-1972
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14745-61109.jpg

Szkoła Podstawowa w Grzegrzółkach


Album absolwentów z lat 1976-1991
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14666-61108.jpg

Album absolwentów z lat 1991-2000
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14508-61107.jpg

Kronika klasowa z lat 1976-1980
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14596-61106.jpg

Kronika drużyny zuchowej przy Szkole Podstawowej w Grzegrzółkach z lat 1976-1990
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14599-61105.jpg

Kronika z lat 1986-1993
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14394-61104.jpg

Kronika z lat 1993-2002
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14590-61103.jpg

Inne Szkolne


Kronika Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pasymiu z lat 1982-1985
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14090-61102.jpg

Seniorzy


Kronika Klubu Seniora w Pasymiu z lat 2000-2005
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/14689-61101.jpg

Inne kroniki


Księga gości 'Restauracji nad Kalwą' w Pasymiu z lat 1971-1986
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/15096-61100.jpg

Księga pamiątkowa kapeli "Lipa"
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/13400-61099.jpg