menu

Pasymianie In Memoriam

2023-03-29 12:46:07 (ost. akt: 2023-04-03 14:19:08)

Celem projektu było zebranie i wydanie w formie książkowej wizerunków zmarłych osób, które żyły w Pasymiu na przestrzeni od 1945r. do czasów obecnych i z Pasymiem związały większość swojego życia i przywrócenie ich do świadomości społecznej.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/04/orig/pasymianie-logo-60973.jpg

Zbieranie portretów (fotografii) odbywało się szeroko zakrojoną akcję społeczną przy udziale kilku wolontariuszy.
Na zakończenie projektu nastąpiło spotkanie podsumowujące projekt wraz z prezentacją wydanej publikacji.

Zebrano i wydano w formie książkowej portrety ponad 170 osób.

Działania projektowe (harmonogram działań)

LISTOPAD 2021

• przygotowanie od strony formalnej projektu (formularz dotyczący zdjęć, zgoda na wykorzystanie wizerunku, itp)
• przygotowanie plakatów i ulotek informujących o akcji
• zamieszczenie stosownej informacji w media społecznościowych i na stronie internetowej biblioteki

GRUDZIEŃ 2021

• zaangażowanie minimum wolontariuszy do pozyskiwania zdjęć i wypełniania niezbędnej dokumentacji
• zorganizowanie spotkania z wolontariuszami, omówienie zasad uczestnictwa w projekcie

STYCZEŃ – CZERWIEC 2022

• zebranie portretów, zgód, digitalizacja zdjęć

WRZESIEN – PAŻDZIERNIK 2022

• opracowanie graficzne skład
• druk

LISTOPAD 2022

• zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt. Prezentacja publikacji


Kryteria doboru osób, których wizerunki zostaną zamieszczone w książce:

- osoby zmarłe
- osoby mieszkające przez większość swojego życia, lub przez całe życie w Pasymiu lub osoby które nie mieszkały w Pasymiu, ale których działalność
zawodowa, społeczna lub kulturalna przez wiele lat była silnie związana z Pasymiem.
- osoby mieszkające lub działające w Pasymiu po 1945r. (bez postaci historycznych)

Kryteria, które nie będą brane pod uwagę przy doborze osób:

- wiek
- specjalne zasługi, osiągnięcia czy zawodowe wyróżnienia. Nie będzie to księga zasłużonych, laureatów itp.
- sposób prowadzenia się osoby zmarłej. Nie oceniamy, nie grupujemy na bardziej i mniej zasłużonych.
- osoby będą umieszczone w książce nazwiskami alfabetycznie

W konstrukcji książki (albumu) przewidziano jedno duże zdjęcie na jedną osobę na stronie z krótkim „sentymentalnym” opisem (maksymalnie 350 znaków). Sentymentalny opis (podany przez najbliższych) to taki , który przybliża w pewien sposób osobę zmarłą nie jest natomiast encyklopedycznym biogramem. Może on brzmieć np. rolnik, pasjonat koni, gospodyni domowa, śpiewała w chórze kościelnym, zawsze uczynna i pomocna, jego pasją było wędkarstwo ,znaczki. Całe życie poświęcił pomocy innym ludziom itp. Dopuszczono portrety rodzinne o ile osoby występujące spełniają kryteria projektu. Nie dopuszczono zdjęć mieszanych (np. osób żyjących z nieżyjącymi)

Finansowanie projektu

- Samorząd gminy Pasym
- Sponsorzy instytucjonalni
- darowizny indywidualne


Zdjęcia z przebiegu projektu i ze spotkania podsumowującego projekt