menu

Czytak

2023-03-29 12:31:21 (ost. akt: 2023-04-04 09:33:01)

Czytak to cyfrowy odtwarzacz do słuchania audiobooków, muzyki, słuchowisk lub podcastów, z dyktafonem i mówiącym zegarkiem. Czytak jest przenośny i bardzo prosty w obsłudze, ma wbudowany dobrze brzmiący głośnik i wygodną klawiaturę.

Jest idealnym rozwiązaniem dla osób słabowidzących, niewidomych lub posiadających schorzenia, które uniemożliwiają utrzymanie książki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu posiada 4 sztuki czytaków i wypożycza je zgodnie z poniższym regulaminem

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PASYMIU


 § 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.
2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna - Załącznik nr 1.

§ 2

1. Termin zwrotu Czytaka Plus nie może być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus.
2. Termin zwrotu wypożyczonego Czytaka Plus może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu Czytaka Plus pokrywa również ich koszty zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.
4. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§ 3

1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia  go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 § 4

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) Biblioteka informuje, że dane osobowe czytelników zbierane i przechowywane w filiach bibliotecznych służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.
2. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu wypożyczania Czytaka Plus

 

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka Plus
 
Czytelnik (imię i nazwisko) .....................................................................................
pesel ...............................nr tel. ................................ wypożyczył Czytaka Plus będącego na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 
 
........................ dnia ...............................             ..............................................                                                                                         (podpis czytelnika)