menu

Spotkanie z dr Sławomirem Wadylem

2023-01-27 12:00:00 (ost. akt: 2023-04-11 09:09:14)

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z dr Sławomirem Wadylem w sprawie badań archeologicznych prowadzonych na pasymskiej „Okrągłej Górze”.

Na spotkaniu zostanie zaprezentowana również publikacja książkowa „MIEJSCE, KTÓRE RODZIŁO WŁADZĘ. GRÓD Z POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W PASYMIU NA POJEZIERZU MAZURSKIM”

Dr Sławomir Wadyl jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym ukończył studia z zakresu archeologii oraz historii. Na tej samej uczelni, w 2013 r., obronił rozprawę doktorską Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa a kształtowanie się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego. Jest zatrudniony jako adiunkt naukowy na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania dotyczące wczesnośredniowiecznych dziejów ziem pruskich i Pomorza Wschodniego. Obecnie realizuje projekt ?Ciepłe Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego?, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Innym obszarem badań są zmiany w obrzędowości pogrzebowej na Pomorzu we wczesnym średniowieczu.
Jest autorem przeszło 100 prac naukowych.