menu

XXXV Konkurs Recytatorski „WARMIA I MAZURY W LITERATURZE”

2024-03-08 11:38:06 (ost. akt: 2024-03-08 11:40:45)

Zapraszamy uczniów klas VI -VIII do wzięcia udziału w XXV konkursie "Warmia i Mazury w literaturze" Szczegółowe informacje zostały przekazane do szkół w naszej gminie. Zapraszamy

REGULAMIN
XXXV Konkursu Recytatorskiego
„WARMIA I MAZURY W LITERATURZE”
POD PATRONATEM STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO oraz WÓJTA GMINY ROZOGI
1. ORGANIZATORZY:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROZOGACH (etap finałowy)
Biblioteki publiczne powiatu szczycieńskiego w: Szczytnie, Pasymiu, Wielbarku, Rozogach, Dźwierzutach, Jedwabnie, Lipowcu, Świętajnie oraz M-GBP w Myszyńcu (eliminacje gminne)
przy współudziale Szkół Podstawowych z w/w terenu.
2. CELE KONKURSU:
zainteresowanie młodzieży literaturą regionalną,
rozwijanie zainteresowań regionem, jego pięknem, historią, kulturą i tradycją,
rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,
kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
3. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów kl. VI –VIII szkół podstawowych z terenu powiatu szczycieńskiego oraz Gminy Myszyniec.
4. ZASADY UCZESTNICTWA:
konkurs ma formę prezentacji utworu poetyckiego (minimum 4 zwrotki) lub fragmentu prozy związanej z Warmią lub Mazurami,
czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 5 minut,
uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca, zobowiązani są zaprezentować nowe utwory,
eliminacje gminne Konkursu należy przeprowadzić do 9 kwietnia 2024 r. ; za organizację i przebieg eliminacji gminnych odpowiedzialne są biblioteki publiczne,
eliminacje międzygminne/finałowe odbędą się 24 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w GOK w Rozogach; za organizację i przebieg eliminacji finałowych odpowiada Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach,
warunkiem udziału w eliminacjach finałowych Konkursu jest przesłanie na adres mailowy: gbprozogi@wp.pl formularza zgłoszeniowego (załącznik Nr 1 Regulaminu), najpóźniej do 10 kwietnia 2024 r., wpisując w tytule „zgłoszenie na konkurs recytatorski” (oryginały zgłoszeń dostarczyć w dniu konkursu),
do udziału w eliminacjach finałowych Konkursu każda z bibliotek publicznych zgłasza czworo uczestników z terenu swojej gminy, a MBP w Szczytnie – pięcioro uczestników.
udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych, a także zgody na udostępnianie wizerunku uczestnika na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych.
5. KRYTERIA OCENY:
Komisja powołana przez organizatora, dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór tekstu (związek tematem), opanowanie pamięciowe tekstu, interpretacja głosowa, ogólny wyraz artystyczny.
6. NAGRODY:
Fundatorami nagród w eliminacjach międzygminnych/finałowych są: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Gmina Rozogi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach.
7. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja konkursowa.
Dodatkowe informacje o konkursie dostępne pod nr tel. 89 72 26 056, lub e-mail: gbprozogi@wp.pl